Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Khó đỡ với... Cụ


Hôm nay Cụ lại gọi vào
Hỏi thăm có lệ: hôm nào về quê?
Rồi bay vào thẳng chủ đề
Có thằng nào dại mê chưa hả mày?
Rồi Cụ lại tiếp tục ngay
Xấu như mày vậy ráng cầu may con à
Chỉ cần bằng nửa người ta
Bố mày cũng sẽ giết gà mổ heo
Cộng thêm miếng đất đang treo (bán)
Bù lỗ cho nó đã theo làm chồng
Tưởng rằng nói thế là xong
Ngờ đâu Cụ lại thật lòng nói thêm:
Nhưng mà mày nghĩ thử xem
Xấu tính xấu nết lại kèm ngắn chân
Mười phân chẳng nổi một phân
Người như mày vậy bố chẳng cần nói ra
Mà sao chị em trong nhà
Chỉ mình mày lại chẳng ma nào thèm
Giọng cụ có chút buồn phiền
Thôi mày ở vậy lo tấm thân - bố nhờ… 

Huhu...

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Chẳng biết gì...

Chút hờn... chút nhớ... chút thương...
Thả vào mưa gió đêm trường... ru ai  :((