Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

:')

- "Cụ": Con khoẻ không con? Khi mô con về? Mà tính cho bố uống bia ở mô rứa, gần gần chứ ngái là bố không đi được mô.
- Nàng: Bố hay hẹ, con đã nói là con nỏ lấy chồng mô. Bố đừng bắt con lấy. Tội con!
- Cụ: Răng rứa? Lấy chồng có người nuôi. Sướng hơn ở một mình.
- Nàng: Con nỏ lấy mô, sướng mô nỏ biết, lỡ lấy phải người lăng nhăng thì khổ lắm chứ bố tưởng.
- Cụ: Lại nghị lung tung, lăng nhăng hay không là do con cả.
- Nàng: Biết mần răng được bố. Xấu như bố mà còn lăng nhăng nữa là ai.
- Cụ: Ơ, cái con ni, răng nói rứa mi, ngày còn trẻ bố có khi mô theo o mô mà mi nói bố mi lăng nhăng?
- Nàng: Bố mà không lăng nhăng mới lạ, không lăng nhăng mà dzừ bố có tới... 4 đứa con gái :'))))))
- Cụ: Bọn bay là mẹ bay đẻ chứ ai đẻ mà mi nói ngớ rứa ?:'(
- Nàng: Haha... Bố không nghe người ta nói "con gái là người tình của bố ở kiếp trước" à. Nên chắc bố cũng lăng nhăng nên dzừ có 4 đứa con gái đúng không?!
- Cụ: Ai nói rứa mi. Mà kiếp trước bố có người tình thì liên quan chi mi. À, mà người ta nói kiếp trước, tức là bố mỗi kiếp một đứa, chứ một kiếp mà 4 đứa mô. Dzừ dồn lại nuôi một lần luôn chứ răng nựa.
- Nàng: :'))))))
....
Haha... Đúng là botay với "Cụ"! :'))))))