Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Hết nói...

Trời mưa,
Ngồi trước thềm sân (có mái che) nghĩ vẩn vơ...
Đứa em gái chạy ra:
- Chị TB đang thả hồn đi mô rứa?
- Nghĩ coi có nghề gì làm nhanh giàu không
- Đi ăn trộm gà đi chị, đợt ni ở ngoài mình bị trộm gà đầy, mà mỗi đêm cả làng mất khoảng mấy chục con, tính ra... một đêm có khoảng chục triệu, nghề này được đó, không mất sức... chỉ mất ngủ và bị... mát gặm.
- Sợ ma
- Chỉ có nghề đó đang VIP, mà sợ ma thì... chịu, hay để em hỏi con bạn em, bữa nó nói đang có một suất làm ở trong quân đội nhưng không biết có còn không
- Việc chi? Điên, không chuyên ngành, không tiền bạc, muốn vô là vô được chắc. Điên!
- Không, thường những ai muốn vào cũng chạy hết khoảng 200 triệu, nhưng việc này nếu vào "còn được" 200 triệu đó, chị không tin à?
- Điên vừa thôi! Mà việc chi rứa?
- Làm... bia ngắm bắn cho lính... mới, haha...
- Em rảnh quá, điên thì đi chết đi! Vào nấu cơm đi. Điên!
- Haha... em mới được lên chức "Trưởng ban chập mạch" mà, nên chưa chết được. Chị TB tiếp tục "thả gió cho mây ngàn bay đi hi"
- Hừm! Đúng là... điên hết chổ nói!
...